Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "мисли"

Егоистично славейче

Веднъж славейче видяло цъфтящ храст и решило да седне на него и да изчака плодовете. Славеят седял дълги месеци и не позволявал на други птици да се приближават, за да не дели с тях. Но

Прочетете цялата притча

Какво са парите?

... въпрос - кимнал одобрително учителят. - В портфейла на човек има пари ... - той замълчал, замислил се и се усмихнал. - Но в този момент те не означават почти нищо! - Как така? -

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: мисъл