Blog Posts

Избрани притчи на тема "мога"

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая

Прочетете цялата притча

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Старата жена

... на майка си, тя лежала на леглото, готвейки се за смъртта си. Той я попитал: - Мамо, какво мога да направя за теб? Старата жена отговорила: - Купи климатик за тук, защото през лятото е

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "мога"
Вратата случайно се затворила
Златна монета в обувка
Мъжът и жената - едно цяло
Село с невярващи хора
Две ябълки
Стар часовник
Какво руши нашите семейства?
50 дни мъчение заради красива принцеса
Тримата приятели
Защо когато хората се карат, те викат?
Да станеш щастлив
Четири свещи
Кръстен знак
Баща и син