Blog Posts

Избрани притчи на тема "мога"

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая

Прочетете цялата притча

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Старата жена

... на майка си, тя лежала на леглото, готвейки се за смъртта си. Той я попитал: - Мамо, какво мога да направя за теб? Старата жена отговорила: - Купи климатик за тук, защото през лятото е

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "мога"
Вратата случайно се затворила
Златна монета в обувка
Село с невярващи хора
Две ябълки
Стар часовник
Мъжът и жената - едно цяло
50 дни мъчение заради красива принцеса
Какво руши нашите семейства?
Защо когато хората се карат, те викат?
Тримата приятели
Да станеш щастлив
Какво е бедност?
Кръстен знак
Кръстът