Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "можеш"

Златна монета в обувка

... "Момче, никога не се шегувам за сметка на чуждата беда и нещастие. Но тъй като си богат, можеш да си доставиш голямо удоволствие от следното - постави по една златна монета във всяка

Прочетете цялата притча

Тримата приятели

... човек. – Не ми трябват дрехи. Искам теб. Искам лично да дойдеш и да ми бъдеш свидетел. Не можеш ли да дойдеш? Нима не помниш колко време сме били заедно, нашето голямо

Прочетете цялата притча

Четири свещи

... четвъртата свещ му заговорила нежно: – Не се бой, аз съм Надежда. Докато горя, винаги можеш да запалиш останалите три свещи. С блеснали очи детето взело свещта на Надеждата и

Прочетете цялата притча

Кръстът

... – каза той. – Имам да нося прекалено тежък кръст.” Бог отговори: “Сине мой, ако не можеш да понесеш неговата тежест, просто остави кръста си в тази стая. След това отвори онази

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: мога