Blog Posts

Избрани притчи на тема "навик"

Чувал с картофи

Един ученик попитал учителя си: - Вие сте толкова мъдър, винаги в добро настроение, никога не се ядосвате. Помогнете ми и аз да бъда такъв. Учителят изслушал студента и го помолил да

Прочетете цялата притча

Ловец на змии

Един опитен ловец на змии се сприятелил с отровна змия и никога не се разделял с нея; носел я със себе си и змията винаги била увита около врата му. Той обичал да си бъбри с хората и бил

Прочетете цялата притча

Молитва преди хранене

... не се молим, защото в молитвата преди хранене винаги се повтаря едно и също. Молитвите по навик са празно бърборене. Това вечно повторение, всеки ден, всяка година изобщо не помага,

Прочетете цялата притча

Зъл лук

Рядко ми оставаше достатъчно време, за да се занимавам с децата ми. Работа, кариера, личен живот. Но те не се нуждаеха от нищо, имах достатъчно средства, за да задоволя техните шоколадово -

Прочетете цялата притча