Blog Posts

Избрани притчи на тема "нищо"

Защо Бог допуска злото?

... състояние го утешил, че Бог ще му яви истината, ако се моли непрестанно, мълчи и не пита за нищо, което той, неговия спътник върши през време на пътя им. Строго го предупредил, че ако му

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

... прибрах исках само да си накисна краката в новата си вана за масаж, но тя не работеше! Днес нищо не беше както трябва! Защо се случи така? Бог: Сега ще ти обясня. Сутринта в работата ти

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "нищо"
Каквото Бог прави, Той прави добре
Тези след теб
Просто върви по своя път
Вътрешна красота
Има ли живот след раждането?
Човек от глина
Ангел и мъдрец
Спор в пустинята
Просякът попитал Бог
Кесия със сто сребърника
Загубен часовник
Осъзнатият престъпник
Колко тежи чаша с вода?
Решителна крачка