Blog Posts

Избрани притчи на тема "нямам"

Старата жена

След смъртта на баща си, синът му решил да изпрати майка си в дом за възрастни хора. След това, той рядко я посещавал. Веднъж му се обадили от дома и му съобщили: - Майка ви е в много тежко

Прочетете цялата притча

Златна монета в обувка

Млад студент тръгнал на разходка със своя преподавател. Докато се разхождали и разговаряли, на отсрещната страна на пътя видял един чифт стари обувки, които по всичко изглежда принадлежали

Прочетете цялата притча

Двата Ангела

В Рая имало два ангела, които отговаряли за връзката между Бога и хората и за пренасянето на техните послания. Единият непрекъснато летял нагоре-надолу, а другият си почивал върху един

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "нямам"
Тримата приятели
Аз повече няма да ходя на църква!
Кръстен знак
Най-коварната болест
Колко приятели?
Дълбока пропаст
Корабокрушение
Бръснарят
Мечтата на семейство Кларк
Най-красивата жена на света
Вътрешна красота
Масло и захар
Просякът попитал Бог
Ангел и мъдрец