Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "нямаше"

Старата жена

... непоносимо горещо. И постави хладилник в стаята, защото много пъти заспивах гладна, понеже нямаше къде да държа храната си. Синът се изненадал и попитал: - Мамо, ти никога преди не

Прочетете цялата притча

Кръстен знак

... носеше кръстче! - А ти защо се забави? Втората беше без кръст!- викали на другия - Тя нямаше кръст, но направи кръстен знак! - А ти какво гледаше? Третата беше съвсем

Прочетете цялата притча

Бръснарят

... влизам в сметката? Аз съм бръснар. – Не! – възкликнал клиентът – Те не съществуват, иначе нямаше да има рошави и необръснати хора, като ето онзи човек, който върви по улицата. – Но,

Прочетете цялата притча

Военно изкуство

... Времето показа, че аз съм най-опитният и най-умният войн на страната си, иначе нямаше да съм на власт на такава велика империя - гордо казал царят. - В такъв случай

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: нямам