Blog Posts

Избрани притчи на тема "облекчение"

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

Една бедна жена веднъж минавала край лозе, отрупано с грозде. „Как ми се ще да си взема малко грозде“ – казала си мислено. В този момент минал господарят на лозето. Поздравил я и и

Прочетете цялата притча

Две ябълки

Едно малко момиченце държало в ръцете си две ябълки. Майка й нежно и с усмивка я попитала: "Миличка, ще дадеш ли на мама едната ябълка?" Момиченцето погледнало майка си, замислило се,

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "облекчение"
Тримата приятели
Да станеш щастлив
Аз повече няма да ходя на църква!
Кръстът
Дълбока пропаст
Мечтата на семейство Кларк
Четири свещи
Удавник в реката
Загубен часовник
Бедно момче пред витрина
Осъзнатият престъпник
Решителна крачка
Табела на вратата