Blog Posts

Избрани притчи на тема "одобрителен"

Какво са парите?

Ученикът попитал: - Учителю, какво са парите? Учителят погледнал питащия и се засмял: - Не ми казвай, че не си виждал пари. Много пъти си плащал с тях в живота си. По-добре задай въпроса

Прочетете цялата притча