Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "оградата"

Райските порти

... неговото куче - също. И ето - пред тях се появил чудесен оазис прекрасни порти, а зад оградата музика, цветя, живителни ручеи, с една дума Рай. - Какво е това? - попитал пътникът

Прочетете цялата притча

Необоснована ревност

... сили, за да пази реколтата си. С течение на времето никой не се грижел за дърветата, оградата на имота му също се разрушила. Така мъжът седейки всяка нощ в градината, забравил за

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: ограда