Blog Posts

Избрани притчи на тема "опасност за живота"

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Старата жена

След смъртта на баща си, синът му решил да изпрати майка си в дом за възрастни хора. След това, той рядко я посещавал. Веднъж му се обадили от дома и му съобщили: - Майка ви е в много тежко

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "опасност за живота"
Каквото Бог прави, Той прави добре
Най-коварната болест
Дълбока пропаст
Тя не знае кой съм...
Мечтата на семейство Кларк
Спор в пустинята
Трудният живот на семейната двойка
Едно малко добро може да промени целия свят
Удавник в реката
Веднага ли ще започна да умирам?
Най-добрият приятел на царя
Винаги на поста си
Осмото чудо на света
Куче в огледало