Blog Posts

Избрани притчи на тема "опасност за живота"

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая

Прочетете цялата притча

Старата жена

След смъртта на баща си, синът му решил да изпрати майка си в дом за възрастни хора. След това, той рядко я посещавал. Веднъж му се обадили от дома и му съобщили: - Майка ви е в много тежко

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "опасност за живота"
Каквото Бог прави, Той прави добре
Най-коварната болест
Дълбока пропаст
Мечтата на семейство Кларк
Тя не знае кой съм...
Трудният живот на семейната двойка
Спор в пустинята
Едно малко добро може да промени целия свят
Удавник в реката
Веднага ли ще започна да умирам?
Най-добрият приятел на царя
Винаги на поста си
Осмото чудо на света
Куче в огледало