Blog Posts

Избрани притчи на тема "опасност за живота"

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "опасност за живота"
Старата жена
Най-коварната болест
Дълбока пропаст
Мечтата на семейство Кларк
Трудният живот на семейната двойка
Спор в пустинята
Едно малко добро може да промени целият свят
Удавник в реката
Веднага ли ще започна да умирам?
Най-добрият приятел на царя
Винаги на поста си
Рицар и дракон
Планът на сатаната и коронавирусът
Осмото чудо на света