Blog Posts

Избрани притчи на тема "от нещастие към щастие"

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая

Прочетете цялата притча

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Бъди щастлив!

Край пътя стоял просяк и молел за подаяние. Преминаващ край него конник го ударил с камшик по лицето. Просякът, гледайки след отдалечаващият се конник, казал: - Бъди щастлив. Селянин,

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "от нещастие към щастие"
Каквото Бог прави, Той прави добре
Да станеш щастлив
Мечтата на семейство Кларк
Развод
Четирима монаси
Кесия със сто сребърника
Удавник в реката
Най-добрият приятел на царя
Решителна крачка
Загубен часовник
Бедно момче пред витрина
Чий си ти, момче?
Необоснована ревност
Табела на вратата