Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "отварял"

Тримата приятели

... време да се нахрани. Той също така бил отдаден напълно и на втория си приятел. Когато отварял портфейла си, хората можели да видят неговите снимки. Когато го срещал, той бил

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: отварям