Blog Posts

Избрани притчи на тема "пари"

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Златна монета в обувка

Млад студент тръгнал на разходка със своя преподавател. Докато се разхождали и разговаряли, на отсрещната страна на пътя видял един чифт стари обувки, които по всичко изглежда принадлежали

Прочетете цялата притча

Стар часовник

Един баща, преди да умре, казал на сина си: „Това е часовник, който дядо ти ми даде и е на повече от 100 години, но преди да ти го дам, иди в магазина за часовници и кажи, че искаш да го

Прочетете цялата притча

Бъди щастлив!

Край пътя стоял просяк и молел за подаяние. Преминаващ край него конник го ударил с камшик по лицето. Просякът, гледайки след отдалечаващият се конник, казал: - Бъди щастлив. Селянин,

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "пари"
50 дни мъчение заради красива принцеса
Какво руши нашите семейства?
Най-коварната болест
Тримата приятели
Художникът
Дълбока пропаст
Мечтата на семейство Кларк
Тези след теб
Какво най-много ви учудва в света?
Странен сън
Да бъдеш доволен от това, което имаш
Едно малко добро може да промени целия свят
Кесия със сто сребърника
Кандидатстване за работа