Blog Posts

Избрани притчи на тема "парите не са всичко"

Какво е бедност?

Веднъж бащата на богато семейство решил да заведе своя син на село, за да му покаже какво е това бедност. Те прекарали денонощие във фермата на много бедно семейство. - Това беше

Прочетете цялата притча

Тримата царски сина

В едно далечно царство живеел стар и мъдър цар. Дошло време да определи наследник на престола измежду тримата си сина. За тази цел той решил да ги подложи на изпитание. Дал на всеки от тях

Прочетете цялата притча

Последният урок

Един мъдър човек бил към края на живота си, последните му сили вече го напускали. Той извикал при себе си своите ученици и им рекъл: - Трябва да ви кажа една тайна. В градината отзад има

Прочетете цялата притча