Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "първата"

Кръстен знак

... останали живи. До тях стоели дяволчетата и разгорещено се карали: - Ти защо не хвърли първата под влака? - викали на единия - Не можах, тя носеше кръстче! - А ти защо се забави?

Прочетете цялата притча

Четири свещи

Четири свещи горели бавно. – Аз съм Спокойствие – казала първата, – но в наше време хората не могат да ме запазят. И пламъкът на Спокойствието бавно започнал да гасне, докато изчезнал

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: първи