Blog Posts

Избрани притчи на тема "пазач"

Райските порти

... музика, цветя, живителни ручеи, с една дума Рай. - Какво е това? - попитал пътникът пазача пред портите. - Това е Раят, ти умря, а сега може да влезеш тук и да отдъхнеш

Прочетете цялата притча