Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "пламъкът"

Четири свещи

... Аз съм Спокойствие – казала първата, – но в наше време хората не могат да ме запазят. И пламъкът на Спокойствието бавно започнал да гасне, докато изчезнал напълно. Втората

Прочетете цялата притча

Тримата царски сина

... в средата на една малка писалищна маса горяла свещ. Момъкът обяснил: - Точно както пламъкът на свещта осветява четирите ъгъла на стаята, така и знанието озарява най-тъмните

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: пламък