Blog Posts

Избрани притчи на тема "поилка"

Райските порти

... Влез, в двора има кладенец. - А моето куче? - Точно до кладенеца ще видиш една поилка. - А да хапна нещо, може ли? - Ще те нагостя с вечеря. - А моето куче? - Ще

Прочетете цялата притча