Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "посещавал"

Старата жена

... си, синът му решил да изпрати майка си в дом за възрастни хора. След това, той рядко я посещавал. Веднъж му се обадили от дома и му съобщили: - Майка ви е в много тежко състояние.

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: посещавам