Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "правилно"

Уравнение на дъската

... важен урок. Това е начинът, по който светът ще се отнася с вас. Видяхте, че 9 пъти написах правилно уравнението, но никой не ме поздрави за това. Всички се присмивахте на единствената

Прочетете цялата притча

Корабокрушение

... точно преди да умре." - повдигнало рамене момчето. Учителката се просълзила и казала: "Правилно" И така, корабът потънал. Мъжът се завърнал вкъщи и в самота отгледал дъщеря

Прочетете цялата притча

Ангел и мъдрец

... млъкнал... Лицето на Ангела се помрачило и усмивката изчезнала... - Неправилно ли е това, което съм направил? - попитал изненадан мъдрецът. - Правилно е, но нищо не

Прочетете цялата притча

Мръсното пране

... никакво внимание. - Може би не ползва качествен перилен препарат? Или не го ползва правилно? Дали съблюдава градусите? Трябва да я научим. - добавила жена му. И така било

Прочетете цялата притча

Събрание на сатаната

... ненужни неща и проблеми, за да нямат време да мислят за себе си и за това дали живеят правилно. И най-важното, внушавайте им желанието за материално богатство. Нека стремежите им

Прочетете цялата притча

Скъпи чаши

10 години след завършването на университета, бивши студенти отишли да посетят професора, който преподавал психология в техния курс. Седнали и си поговорили. И когато професорът попитал

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: правилен