Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "преди"

Учителка в 6-ти клас

... че тя е най-добрият учител, който е имал през целия си живот. Минали още пет години, преди да получи още едно писмо от бившия си ученик; той разказал, че е завършил колеж и е заел

Прочетете цялата притча

Старата жена

... понеже нямаше къде да държа храната си. Синът се изненадал и попитал: - Мамо, ти никога преди не си се оплаквала. И сега, когато ти остава да живееш съвсем малко, реши да ми разкажеш

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

... се бави, защото иска да напълни кошницата ни с благословии за душата ни, която преди това е поискала само една чепка грозде. Нужно ни е малко търпение за да видим как

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: преда