Blog Posts

Избрани притчи на тема "предизвиквам"

Крадец на бисквитки

Една жена чакала своя полет на голямо летище. Полетът и се забавил и ще трябвало да изчака самолета няколко часа. Тя купила книга, пакет бисквитки и седнала на един стол, за да прекара

Прочетете цялата притча