Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "прибързано"

Корабокрушение

Учителка разказвала в клас история за лайнер, претърпял корабокрушение: "... На кораба имало съпружеска двойка, която успяла да се добере до спасителна лодка, но за нещастие в нея имало

Прочетете цялата притча

Крадец на бисквитки

Една жена чакала своя полет на голямо летище. Полетът и се забавил и ще трябвало да изчака самолета няколко часа. Тя купила книга, пакет бисквитки и седнала на един стол, за да прекара

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: прибързан