Blog Posts

Избрани притчи на тема "проблема"

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Тримата приятели

... винаги първите му двама приятели. Един ден той получил лоши вести. Притеснил се. Заради проблема изгубил съня си. Той лежал буден нощ след нощ и мислел. Коя била причината за всичко

Прочетете цялата притча

Кръстът

Млад мъж беше в края на силите си и не виждайки изход, падна на коленете си в молитва. “Боже, не мога да продължа – каза той. – Имам да нося прекалено тежък кръст.” Бог отговори: “Сине

Прочетете цялата притча

Приятели на сватба

Младеж решил да се ожени. Седмици наред тичал във връзка с подготовка на сватбата. Една вечер се обърнал към баща си: - Татко, имам една молба към теб. Не мога всичко да свърша сам, моля

Прочетете цялата притча

На опашка в аптеката

Аптека - на опашката. На касата - мъж и жена. Съпругата купила разни неща и се обърнала към съпруга си: - Скъпи, забравям ли нещо да купя? - Не купи тампони. Всички захихикали - "Виж как

Прочетете цялата притча

Събрание на сатаната

Веднъж сатаната събрал всички демони. В приветственото си слово той казал: "Ние не можем да забраним на вярващите да ходят на църква. Ние не може да им забраним да се молят и да четат

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "проблема"
Скъпи чаши
Табела на вратата