Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "прохладни"

Райските порти

... тук и да отдъхнеш истински. - А има ли вода? - Колкото ти е угодно - чисти фонтани, прохладни басейни. - А храна ще ми дадат ли? - Всичко което поискаш. - Но аз водя и

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: прохладен