Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "работата"

Планът на Бог

... Днес нищо не беше както трябва! Защо се случи така? Бог: Сега ще ти обясня. Сутринта в работата ти мина един човек, който щеше да те въвлече в една негова идея, от която всички щяхте

Прочетете цялата притча

Фалшиво приятелство

... че има нужда от помощ и ако не получи помощ от приятеля си, ще има неприятности в работата. Вадим чул за неприятностите, но бил толкова стъписан от червеното петно, че дори

Прочетете цялата притча

Най-коварната болест

... човешки контакти.... Оставиха всичко, което беше човешко! Останаха без пари. Загубиха работата си. Но те избраха да се страхуват за живота си, дори ако нямаха хляб да ядат. Вярваха

Прочетете цялата притча

Бръснарят

... за миг, но решил да си премълчи, за да не влиза в спор. Когато бръснарят си свършил работата, клиентът си тръгнал. Излизайки от бръснарницата той видял на улицата рошав и

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: работа