Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "ръцете"

Две ябълки

Едно малко момиченце държало в ръцете си две ябълки. Майка й нежно и с усмивка я попитала: "Миличка, ще дадеш ли на мама едната ябълка?" Момиченцето погледнало майка си, замислило се,

Прочетете цялата притча

Молитва за дъжд

... започнали да обвиняват отеца, а той посочил едно малко момиченце, което държало чадърче в ръцете си, и им казал: - Виждате ли това дете, то единствено е взело чадъра си. Ако и вие

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: ръка