Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "разбира"

Учителка в 6-ти клас

... съгласи на сватбата му да заеме мястото, където обикновено седи майката на младоженеца. Разбира се, учителката се съгласила. В деня на сватбата на ученика си, тя си сложила същата

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: разбирам