Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "разгорещено"

Кръстен знак

... между два насрещни влака, но и трите останали живи. До тях стоели дяволчетата и разгорещено се карали: - Ти защо не хвърли първата под влака? - викали на единия - Не

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: разгорещен