Blog Posts

Избрани притчи на тема "разплакан"

Тримата приятели

... го запитал какво му се е случило. Защо бил толкова разтревожен? Толкова блед и разплакан? - О, приятелю, много съм загазил. Обвиняват ме. Утре трябва да се явя в съда.

Прочетете цялата притча