Blog Posts

Избрани притчи на тема "развивам"

Военно изкуство

Един владетел, известен със своите завоевания, имал толкова голямо могъщество, че живял много години без войни. Но дошло бурно време, царят разбрал това и усетил, че вече е започнал да

Прочетете цялата притча