Blog Posts

Избрани притчи на тема "съчувствие"

Учителка в 6-ти клас

... само литература, писане и математика и започнала да учи децата на добро, принципи и съчувствие. След известно време с такова обучение, нелюбимият ученик започнал да се връща

Прочетете цялата притча