Blog Posts

Избрани притчи на тема "самичък"

Братска любов

... труд. Един ден самотният брат си казал: - Не е честно да делим всичко по равно. Аз съм самичък и нямам нужда от кой знае какво. Затова започнал всяка вечер да взима по един чувал

Прочетете цялата притча