Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "също"

Тримата приятели

... приятел той работел ден и нощ и много често дори не му оставало време да се нахрани. Той също така бил отдаден напълно и на втория си приятел. Когато отварял портфейла си, хората

Прочетете цялата притча

Четири свещи

... вече не искат да слушат за мен, не ме търсят и не се нуждаят от мен. И нейният пламък също спрял да гори. Третата произнесла: – Аз съм Любов и нямам достатъчно сила да

Прочетете цялата притча

Художникът

... от селото забелязали, че касапинът повече не давал безплатно месо на бедните, хлебарят също не давал на бедните безплатно хляб. Когато ги попитали защо са спрели, те

Прочетете цялата притча

Райските порти

По дълга и стръмна пътека бавно вървели човек и куче. Човекът много се уморил, неговото куче - също. И ето - пред тях се появил чудесен оазис прекрасни порти, а зад оградата музика, цветя,

Прочетете цялата притча

Маслиново дръвче

... разстроил. Отишъл при друг монах, за да разкаже историята си и да сподели мъката си. „Аз също имам маслиново дръвче, виж” – отговорил другият монах. Неговото дърво било израсло

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: същ