Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "семейството"

Учителка в 6-ти клас

... за него: „Това е отличен ученик, когото съучениците му ценят, но той има проблеми в семейството: майка му е болна от неизлечима болест и животът му вкъщи а вероятно е непрекъсната

Прочетете цялата притча

Кротката жена

Един мъж, избухлив и гневлив, бил женен за тиха и кротка жена. С годините характерът му ставал все по-труден. Но със своята съпруга живеели в мир и съгласие. Приятелките на тази жена,

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: семейство