Blog Posts

Избрани притчи на тема "ща"

Защо Бог допуска злото?

... това зло в живота на човеците, при условие, че е Благ, Справедлив и Всемогъщ. Умът му се смущавал от спомените за толкова много нещастия и скърби, които видял при последното си посещение

Прочетете цялата притча

Учителка в 6-ти клас

... клас отбелязал: „Смъртта на майка му го засегна силно. Той се старае с всички сили, но баща му не проявява интерес към него и животът му у дома може скоро да повлияе на обучението му,

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

... попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за работа. Бог: Да. Аз:

Прочетете цялата притча

Златна монета в обувка

... направи." Професорът му отговорил: "Момче, никога не се шегувам за сметка на чуждата беда и нещастие. Но тъй като си богат, можеш да си доставиш голямо удоволствие от следното - постави по

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "ща"
Каквото Бог прави, Той прави добре
Тримата приятели
Дълбока пропаст
Молитва за дъжд
Морякът и Роза
Мечтата на семейство Кларк
Петдесетгодишнина
Едно малко добро може да промени целия свят
Кесия със сто сребърника
Най-добрият приятел на царя
Кандидатстване за работа
Егоистично славейче
Загубен часовник
Отхвърлени възможности