Blog Posts

Избрани притчи на тема "щастие"

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая

Прочетете цялата притча

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

Една бедна жена веднъж минавала край лозе, отрупано с грозде. „Как ми се ще да си взема малко грозде“ – казала си мислено. В този момент минал господарят на лозето. Поздравил я и и

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "щастие"
Мъжът и жената - едно цяло
Бедна жена от малко семейство
Какво руши нашите семейства?
Каквото Бог прави, Той прави добре
Да станеш щастлив
Брак
Тайната на семейното щастие
Тя не знае кой съм...
Морякът и Роза
Най-красивата жена на света
Мечтата на семейство Кларк
Развод
Четирима монаси
Петдесетгодишнина