Blog Posts

Избрани притчи на тема "щастие"

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая

Прочетете цялата притча

Учителка в 6-ти клас

В началото на учебната година учителка в шести клас стояла пред бившите си петокласници. Тя погледнала децата си и казала, че ги обича всичките еднакво и се радва, че ги вижда. Това била

Прочетете цялата притча

Планът на Бог

Аз: Боже, може ли да те попитам нещо? Бог: Разбира се. Аз: Защо позволи днес да ми се случат толкова много лоши неща? Бог: Какво имаш в предвид? Аз: Ами, събудих се късно и закъснях за

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

Една бедна жена веднъж минавала край лозе, отрупано с грозде. „Как ми се ще да си взема малко грозде“ – казала си мислено. В този момент минал господарят на лозето. Поздравил я и и

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "щастие"
Мъжът и жената - едно цяло
Бедна жена от малко семейство
Какво руши нашите семейства?
Каквото Бог прави, Той прави добре
Да станеш щастлив
Тайната на семейното щастие
Най-красивата жена на света
Брак
Тя не знае кой съм...
Морякът и Роза
Мечтата на семейство Кларк
Четирима монаси
Петдесетгодишнина
Най-прекрасното нещо