Blog Posts

Най-прекрасното нещо

Едно момче се размечтало преди сън. "Скоро ще стана възрастен и какво ще направя за хората? - помислило си то. - Ще дам на всички жители на Земята най-прекрасното нещо, което някога е имало и някога

Прочетете цялата притча

Скъпи чаши

10 години след завършването на университета, бивши студенти отишли да посетят професора, който преподавал психология в техния курс. Седнали и си поговорили. И когато професорът попитал как се

Прочетете цялата притча

Два вълка

Веднъж един старец разкрил на внука си една житейска истина: - Във всеки човек има борба, която много прилича на борбата на два вълка. Единият вълк представлява злото: завист, алчност, съжаление,

Прочетете цялата притча

Ловец на змии

Един опитен ловец на змии се сприятелил с отровна змия и никога не се разделял с нея; носел я със себе си и змията винаги била увита около врата му. Той обичал да си бъбри с хората и бил много

Прочетете цялата притча

Море от изкушения

Един човек плавал на кораб. Погледнал зад борда и видял, че от морето стърчат безброй големи и малки подводни скали. После попитал кормчията: - Как успявате да лавирате сред толкова много скали?

Прочетете цялата притча

Куче в огледало

Живял някога един крал. Той си построил огромен дворец. Това бил дворец с милиони огледала. Абсолютно всичко, стените, пода и таваните били покрити с огледала. Веднъж в двореца притичало едно

Прочетете цялата притча

Рибар и бизнесмен

Бизнесменът и рибарят се срещнали край кея на малко рибарско селище. Рибарят току-що се връщал от морето със старата си лодка и малко улов. Любопитният бизнесмен решил да му зададе няколко

Прочетете цялата притча

Пеперудата

В древен град живеел учител, заобиколен от своите ученици. Най-способният от тях замислил веднъж: "А дали има въпрос, на който нашият учител не би могъл да отговори." Той отишъл на зелената

Прочетете цялата притча

Пример за човеколюбие

В пустинята отците живеели толкова бедно, яли хляб и сол. Веднъж занесли на един подвижник свежо грозде. Грозде в пустинята?! Подвижникът се зарадвал, поблагодарил и си помислил: „Харесва ми

Прочетете цялата притча

Колко тежи чаша с вода?

Преподавателка по психология, в урок по „Управление на стреса“, влязла в аудиторията пред студентите. Вдигнала над главата си чаша с вода и всеки очаквал да зададе обичайния въпрос, засягащ теорията

Прочетете цялата притча