Blog Posts

Избрани притчи на тема "щастието е вътре в нас"

Златна монета в обувка

Млад студент тръгнал на разходка със своя преподавател. Докато се разхождали и разговаряли, на отсрещната страна на пътя видял един чифт стари обувки, които по всичко изглежда принадлежали

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

Една бедна жена веднъж минавала край лозе, отрупано с грозде. „Как ми се ще да си взема малко грозде“ – казала си мислено. В този момент минал господарят на лозето. Поздравил я и и

Прочетете цялата притча

Чувал с картофи

Един ученик попитал учителя си: - Вие сте толкова мъдър, винаги в добро настроение, никога не се ядосвате. Помогнете ми и аз да бъда такъв. Учителят изслушал студента и го помолил да

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "щастието е вътре в нас"
Да станеш щастлив
Тайната на семейното щастие
Най-красивата жена на света
Кръстът
Новият дом
Тя не знае кой съм...
Четирима монаси
Развод
Просто върви по своя път
Двама монаси и хубаво момиче
Най-прекрасното нещо
Човек от глина
Какво най-много ви учудва в света?
Вътрешна красота