Blog Posts

Избрани притчи на тема "слушам"

Четири свещи

Четири свещи горели бавно. – Аз съм Спокойствие – казала първата, – но в наше време хората не могат да ме запазят. И пламъкът на Спокойствието бавно започнал да гасне, докато изчезнал

Прочетете цялата притча

Два вълка

Веднъж един старец разкрил на внука си една житейска истина: - Във всеки човек има борба, която много прилича на борбата на два вълка. Единият вълк представлява злото: завист, алчност,

Прочетете цялата притча

Родителско безгрижие

Учителка помолила децата да напишат съчинение за това, какво биха искали Бог да направи за тях. Вечерта, когато проверявала работите, тя се натъкнала на едно съчинение, което много я

Прочетете цялата притча