Blog Posts

Избрани притчи на тема "спокоен"

Двама психиатри

Двама психиатри живеели в един блок. Всяка вечер те се връщали от работата си и често се качвали заедно на един и същи асансьор. С тях понякога се случвало да пътува един страничен човек от

Прочетете цялата притча