Blog Posts

Избрани притчи на тема "трудност"

Приказка за прошката

Селянин имал старо магаре, което недовиждало. Един ден то паднало в кладенеца в двора. Животното ревало жаловито часове наред, докато селянинът се опитвал да измисли какво да прави. Накрая

Прочетете цялата притча

Учителка в 6-ти клас

... и учителката получила още едно писмо, в което студентът й написал, че въпреки всички трудности, скоро ще завърши университета с най-добри оценки и потвърдил, че тя все още е

Прочетете цялата притча

Старата жена

След смъртта на баща си, синът му решил да изпрати майка си в дом за възрастни хора. След това, той рядко я посещавал. Веднъж му се обадили от дома и му съобщили: - Майка ви е в много тежко

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "трудност"
Бъди щастлив!
50 дни мъчение заради красива принцеса
Стъпки в пясъка
Най-коварната болест
Тримата приятели
Фалшиво приятелство
Да станеш щастлив
Брак
Дълбока пропаст
Най-прекрасното нещо
Как да реагираме на житейските трудности?
Удавник в реката
Решителна крачка
Военно изкуство