Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "цветя"

Райските порти

... - също. И ето - пред тях се появил чудесен оазис прекрасни порти, а зад оградата музика, цветя, живителни ручеи, с една дума Рай. - Какво е това? - попитал пътникът пазача пред

Прочетете цялата притча

Пчела и муха

Ако попи­таш някоя муха дали тук наоколо има цветя, ще отговори: „Не знам, там, долу в дерето има консервни кутии, тор, нечисто­тии“, и ще ти изреди всички мръсотии, върху които е

Прочетете цялата притча

Цветя

... другия ден малката сестра върнала на голямата кощницата. Тя била пълна с прясно откъснати цветя. - Защо ми носиш букет, когато аз ти дадох боклуци? Малката сестра отвърнала: -

Прочетете цялата притча

Егоистично славейче

... Виждаш ли, ако ни беше пуснал, ние щяхме да те предупредим и да ти кажем къде има полезни цветя. Но ти не позволи на никого да се приближи, така че беше наказан за твоята алчност. -

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: цвете