Blog Posts

Избрани притчи на тема "успя"

Старата жена

... съвсем малко, реши да ми разкажеш всичко това! Защо? - Всичко е наред, скъпи сине. Аз успях да се справя с жегата, глада и болките, но когато твоите деца те изпратят тук, се

Прочетете цялата притча

Колко приятели?

... пирамида. Но ябълката висяла твърде високо, пирамидата се разпаднала и ученикът така и не успял да вземе желаната ябълка. Тогава учителят го повикал: - Сега разбра ли колко

Прочетете цялата притча

Дълбока пропаст

... Протегнало то ръката си, хванал се за нея човекът и... излязъл от пропастта! - Как успя да го направиш? - удивили се всички. Но покаянието нямало време да им отговаря. Бързало

Прочетете цялата притча

Корабокрушение

... история за лайнер, претърпял корабокрушение: "... На кораба имало съпружеска двойка, която успяла да се добере до спасителна лодка, но за нещастие в нея имало само едно място. Изведнъж

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "успя"
Удавник в реката
Кандидатстване за работа
Загубен часовник
Решителна крачка
Събрание на сатаната
Осъзнатият престъпник
Осмото чудо на света
Отхвърлени възможности