Blog Posts

Избрани притчи на тема "уважение към родители"

Делово момче

Млада майка със син на 4-5 години влезли в метрото. Малкият син бил доста делово момче. Някой му отстъпил място, но той казал на висок глас: - Мамо, седни! Майката седнала, а хората

Прочетете цялата притча