Blog Posts

Избрани притчи на тема "възпитание на деца"

Старата жена

След смъртта на баща си, синът му решил да изпрати майка си в дом за възрастни хора. След това, той рядко я посещавал. Веднъж му се обадили от дома и му съобщили: - Майка ви е в много тежко

Прочетете цялата притча

Баща и син

Бащата: Сине, искам да те видя, къде си? - Синът: Татко, имам много работа .. - Бащата: Сине, търся те, но не мога да се свържа с теб... - Синът: Имахме събрание, татко... - Бащата:

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "възпитание на деца"
Децата и играчките
Делово момче
Зъл лук
Родителско безгрижие