Blog Posts

Избрани притчи на тема "вик"

Приказка за прошката

... или иначе трябвало да бъде зарит; спасяването на магарето просто не си струвало. Той извикал всичките си съседи да му помогнат. Всеки грабнал лопата и започнали да хвърлят пръст в

Прочетете цялата притча

Кръстен знак

... тях стоели дяволчетата и разгорещено се карали: - Ти защо не хвърли първата под влака? - викали на единия - Не можах, тя носеше кръстче! - А ти защо се забави? Втората беше без

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "вик"
Корабокрушение
Кесия със сто сребърника
Кандидатстване за работа
Загубен часовник
Събрание на сатаната
Летящите облаци