Blog Posts

Избрани притчи на тема "вляза"

Защо Бог допуска злото?

... да мълчи. Влезли в поредното село. Там имало един позанемарен храм, но все пак можело да влязат и да се помолят. Странният монах обаче го спрял, взел камък, хвърлил го по прозореца на

Прочетете цялата притча

Старата жена

След смъртта на баща си, синът му решил да изпрати майка си в дом за възрастни хора. След това, той рядко я посещавал. Веднъж му се обадили от дома и му съобщили: - Майка ви е в много тежко

Прочетете цялата притча

Чепка грозде

Една бедна жена веднъж минавала край лозе, отрупано с грозде. „Как ми се ще да си взема малко грозде“ – казала си мислено. В този момент минал господарят на лозето. Поздравил я и и

Прочетете цялата притча

Кръстът

Млад мъж беше в края на силите си и не виждайки изход, падна на коленете си в молитва. “Боже, не мога да продължа – каза той. – Имам да нося прекалено тежък кръст.” Бог отговори: “Сине

Прочетете цялата притча
Списък притчи на тема "вляза"
Райските порти
Бръснарят
Четири свещи
Странен сън
Удавник в реката
Тримата царски сина
Осъзнатият престъпник
Решителна крачка
Колко тежи чаша с вода?
Делово момче
Отхвърлени възможности
Родителско безгрижие
Зъл лук
Технологичен свят