Blog Posts

Избрани притчи на тема "внук"

Два вълка

Веднъж един старец разкрил на внука си една житейска истина: - Във всеки човек има борба, която много прилича на борбата на два вълка. Единият вълк представлява злото: завист, алчност,

Прочетете цялата притча