Blog Posts

Избрани притчи, съдържащи думата "внукът"

Два вълка

... вълк представлява доброто: мир, любов, надежда, вяра, истина, доброта и лоялност. Внукът, трогнат до дълбините на душата си от думите на дядо си, помислил, и после

Прочетете цялата притча
Може да разгледате повече притчи на тема: внук